Vår hållbarhetsstrategi

Hotell Dalsland är aktiva när det gäller sopsortering, bland annat ges matavfall till lokala viltvårdare.
Vi har även sett 
till att det är lätt för våra gäster att avfallet hamnar rätt.
Vi strävar hela tiden efter att hålla förbrukning av el, vatten och värme nere, och byter systematiskt ut glödlampor till LED.

Det är också viktigt för oss att våra rengöringsmedel är miljövänliga.
Vi har frångått rengöring med papper, och använder istället trasor som tvättas på vår egen anläggning.
Vi gör våra egna broschyrer, menyer och mappar till nyckelkorten. Därmed får vi inget spill, samt slipper transport.

I den mån vi kan handlar vi lokalt – dels för att stödja lokala näringsidkare, men också för att hålla transporterna nere.
Vi uppmuntrar våra gäster att stanna längre, bland annat genom att erbjuda lägre priser från dag två.

Vi verkar aktivt för att undersöka vad gästerna är intresserade av, därigenom kan vi erbjuda olika aktiviteter i samarbete med lokala turistföretag som erbjuder hållbara aktiviteter i närområdet (exempelvis cykling, vandring, paddling, fiske, bowling mm).

Gästerna rekommenderas att ta tåget hit om det går. Vi har ett bra samarbete med tågbolag och kan därför erbjuda bra priser.
De målgrupper vi riktar oss mot består i stort av familjer och större grupper som är här för att njuta av naturen och använda sig av de aktiveter som erbjuds lokalt.
Vi arbetar också för att lokalbefolkningen skall få förståelse för att ökad turistnäring skapar ett bättre utbud för alla på orten, samt att det generar högre intäkter och fler arbetsplatser.

Vi har en stor anläggning som kan ta emot många gäster, och sommaren är tid för högsäsong. Men vi jobbar mot att få fler gäster även vintertid, bland annat genom att arbeta fram paket som lämpar sig för årstiden.

Genom att på sikt utveckla restaurangdelen och integrera den med hotelldriften hoppas vi kunna erbjuda heltidstjänster och tillsammans skapa en attraktiv arbetsplats.